Δελτίο Τύπου (ΣΕΒΕ)

Με ιδιαίτερη χαρά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι η εταιρεία μας από σήμερα είναι μέλος του Συνδέσμου εξαγωγέων βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Ο ΣΕΒΕ από το 1975 έως σήμερα αποτελεί το σημαντικότερο εκφραστή της εξωστρέφειας στην Ελλάδα και σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου 725 εταιρείες και επιχειρηματικούς ομίλους με συνολικό κύκλο ‎εργασιών 15,3 δις ευρώ, εξαγωγές 8,5 δις ευρώ δηλαδή το 33% του συνόλου των εξαγωγέων της Ελλάδας και 41.000 εργαζομένους. προσφέρει πρακτικά εργαλεία στα μέλη του για την αύξηση της εξωστρέφειας τους, εξυπηρετεί πάνω από 200 αιτήματα υποστήριξης και ζητήσεις πληροφόρησης μηνιαίως, διαθέτει και λειτουργεί το καταξιωμένο ερευνητικό ινστιτούτο εξαγωγικών ερευνών και σπουδών (ΙΕΕΣ), συμβάλλει ενεργά ως σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας, έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα, έχοντας αναπτύξει ισχυρό δίκτυο συνεργασίας με πάνω από 100 αξιόπιστους οργανισμούς και φορείς διεθνώς, υιοθέτησε πρώτος τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αμεσότερη επικοινωνία με τις επιχειρήσεις – μέλη του.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.seve.gr/
Περισσότερες πληροφορίες: https://bnc.gr/company-overview/