Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης e-shop

Business Network Computer
  • Αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης αποθήκης, αμφίδρομα συνδεδεμένο με οποιοδήποτε σύστημα μηχανογράφησης ERP.
  • Πλήρη διασύνδεση με οποιοδήποτε ERP της αγοράς
  • Αμφίδρομη επικοινωνία με οποιαδήποτε ιστοσελίδα

Με την διασύνδεση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος στο ERP μπορείτε να εισάγετε τα δεδομένα σας αμφίδρομα σε πραγματικό χρόνο από και προς το ERP. Έτσι ο Συγχρονισμός αποθέματος τιμών και διαθεσιμότητας των προϊόντων είναι πάντα έγκυρος και ασφαλές. Με τον τρόπο αυτό μια επιχείρηση μπορεί να πετύχει δραματική μείωση του κόστους διαχείρισης της αποθήκης και των παραγγελιών μιας και το προσφερόμενο σύστημα (μέσω του ERP) τοποθετεί αυτόματα τις παραγγελίες στον εκάστοτε αποθηκάριο. Η αύξηση της παραγωγικότητας ή άμεση μείωση των διπλοεγγραφών, ο έλεγχος των παραγγελιών και των οικονομικών στοιχείων γίνετε παιχνίδι. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες είτε στην λιανική (B2C) είτε στην χονδρική (B2B). Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η παρούσα λύση είναι συνδεδεμένη με όλα τα μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα πωλήσεων όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Εάν αναζητάτε την ποιο ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης είμαστε στην διάθεσή σας.