Διακρίσεις

Ένα από τα πιο αξιόπιστα αποδεικτικά της σταθερής ανοδικής πορείας της εταιρείας μας και της συγκροτημένης αυστηρής ποιοτικής πολιτικής που ακολουθούμε είναι τα βραβεία που κατακτάμε συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε διαφορετικούς τομείς. Τα βραβεία και οι διακρίσεις αποτελούν επίσης το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της ομαδικής συνεργασίας πολλών τμημάτων μεταξύ τους και αποτελούν επάξια επιβράβευση. Κατά το διάστημα 2008-2012 τιμηθήκαμε με τα εξής βραβεία:

2-5 Οκτωβρίου Infosystem 2008  HELEXPO

  • Best innovation company award at National exhibition of information technologies companies in Greece

6-9 Μαρτίου Detrop 2009  HELEXPO

  • Award of best RFID Solution in food supply chain at 20st International Exhibition of Food, Beverages, Equipment & Machinery. (20th International Exhibition of Food & Beverages, Machinery & Equipment)

26-29 Νοεμβρίου Infosystem 2009  HELEXPO

  • Innovation award at 14 conference in National information society Symposium Greece (RFID mobile ticketing)

22-24 Σεπτεμβρίου Hellenic Operational Research Society 2011

  • Award of the best Green City Solution at the “10th Balkan Conference” Topic: “Solutions and services for city citizens over wireless infrastructure 2011” (1st International Symposium and 10th Balkan Conference Smart Cities