Warehouse Management

Κάθε σύγχρονη εμπορική επιχείρηση η οποία επιθυμεί να έχει μια πραγματική εικόνα για την λειτουργία των αποθηκευτικών της χώρων επιβάλλεται να έχει εγκατεστημένο ένα σύστημα για να τους καταγράφει και να τους διαχειρίζεται. Το λογισμικό διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων (WMS) προσφέρει πλήρη καταγραφή και διαχείριση αποθήκης σε αμφίδρομη σύνδεση με το ERP σας. Το WMS επιτρέπει στην εκάστοτε εταιρεία την άριστη διαχείριση των εργασιών σε μία ή περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους, από την παρακολούθηση ποσοτήτων αποθεμάτων, μέχρι την τοποθέτησή τους στο ράφι.Με την χρήση του WMS επιτυγχάνονται οι βέλτιστοι χρόνοι φόρτωσης και εκφόρτωσης, βέλτιστη διαχείριση των χώρων της αποθήκης, σημαντικά μηχανογραφημένα στοιχεία και πληροφορίες των αποθεμάτων και φυσικά αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης που συνεπάγεται αύξηση των κερδών και μείωση των εξόδων της.

Business Integration

Το τρίπτυχο χώροι, αποθέματα, εξοπλισμός σε αρμονία με τον ανθρώπινο παράγοντα καθιστούν την εφαρμογή των συστημάτων WMS στο απόλυτο εργαλείο άσκησης διοίκησης. Η επιλογή του σωστού συστήματος διαχείρισης αποθήκης (WMS) είναι επιτακτική, ώστε η κίνηση των αποθεμάτων και οι αποστολές προς τους πελάτες να γίνονται σύμφωνα με το ανάλογο χρονοδιάγραμμα. Η εφαρμογή WMS ανταλλάσσει δεδομένα με τερματικά χειρός, με ζυγαριές και γεφυροπλάστιγγες, αξιοποιώντας στο έπακρο την τεχνολογία barcode και RFID.

  • Παραγγελιοληψία – Εντολές Παραλαβής Το υποσύστημα της Παραγγελιοληψίας- Εντολές Παραλαβής είναι η αρχή της λειτουργίας του κυκλώματος των διαδικασιών του WMS. Το σύστημα μπορεί να δεχτεί και να διαχειριστεί εντολές απόθεσης και προϋπολογιστικά. Μέσω των εντολών αυτών μπορούν να γίνουν προβλέψεις και να γίνει έλεγχος της επάρκειας των χώρων αποθήκευσης για το συγκεκριμένο είδος ή κατηγορία ειδών. Το υποσύστημα μπορεί να στείλει και επιβεβαίωση παραλαβής εντολής και επάρκειας χώρων. Οι εντολές παραλαβής καταχωρούνται αυτόματα και ενημερώνουν και το ERP σύστημα της εταιρείας. Με την ίδια λογική, μπορεί να μπει και οποιοσδήποτε έλεγχος σε σύνδεση και τα κυκλώματα της Εμπορικής-Πιστωτικής πολιτικής και να μπουν και κανόνες αυτόματης αποδοχής εντολής.
  • Παραλαβή Το υποσύστημα της παραλαβής, μέσω της σύνδεσής του με το ERP, έχει πρόσβαση σε όλες τις εντολές παραλαβής. Οι εντολές ταξινομούνται με βάση την ημερομηνία και το σύστημα έχει πάντα διαθέσιμο το ημερολόγιο παραλαβών. Το σύστημα αναγνωρίζει βάσει κωδικού τον χειριστή ο οποίος εκτελεί τις παραλαβές. Ο χειριστής με χρήση Φορητών ή Σταθερών τερματικών αφής, μπορεί να ανακαλέσει οποιαδήποτε εντολή παραλαβής θέλει, ή να δημιουργήσει μια καινούργια ελεύθερη παραλαβή. Το σύστημα αναγνωρίζει και υποστηρίζει όλων των ειδών barcode (1D, 2D, EAN κτλ) και μπορεί να αναγνωρίσει διαφορετικά barcode ανά συσκευασία. Το σύστημα διαχείρισης barcode έχει την δυνατότητα δημιουργίας εσωτερικών ή ειδικών barcode για σήμανση ειδών ή να τυπώσει ετικέτες για τα είδη και την ποσότητα που παραλαμβάνει ο χειριστής. Η σχεδίαση της ετικέτας είναι ελεύθερη, δίνοντας μας άπειρες επιλογές σχεδιασμού. Σε περίπτωση εκτέλεσης εντολής Παραλαβής, μπορεί να παραλάβει όλη ή μέρος της εντολής και να μπορεί να κρατήσει την υπόλοιπη εντολή σε εκκρεμότητα (back order) ή να ακυρώσει την υπόλοιπη εντολή βάσει κωδικών εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης ειδικών πληροφοριών σε σύνδεση με τρίτα συστήματα, όπως ζυγαριές, όργανα μέτρησης ph, αναλυτές κτλ και σύνδεσης των μετρήσεων με συγκεκριμένα είδη ή με μια παραλαβή. Υποστηρίζεται η δυνατότητα ποιοτικού ελέγχου, συμπλήρωσης φύλλου ποιοτικού ελέγχου με παραμετρικά χαρακτηριστικά, κατά την ώρα της παραλαβής ή σε δεύτερο χρόνο. Το υποσύστημα της Παραλαβής υποστηρίζει κανόνες αντιμετώπισης των συχνότερων ποσοτικών ή ποιοτικών προβλημάτων για αυτόματη επίλυση τους ή αυτόματη ενεργοποίηση ενεργειών επιστροφής. Επίσης υποστηρίζει την σύνδεση φωτογραφίας με την παραλαβή. Υποστηρίζονται όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά των ειδών, όπως ημερομηνίες λήξης, αριθμός παρτίδων προμηθευτή, Serial number, χρώμα-μέγεθος κτλ Το υποσύστημα της Παραλαβής υποστηρίζει αυτόματη ενημέρωση προμηθευτή για την παραλαβή και για τυχόν προβλήματα της, καθώς και αποστολή της φωτογραφίας που την συνοδεύει.
  • Αποθήκευση Μετά την παραλαβή των ειδών, τα είδη δρομολογούνται προς Αποθήκευση. Η θέση αποθήκευσης μπορεί να είναι προτεινόμενη από το σύστημα βάσει προσδιοριστικών χαρακτηριστικών του είδους ή της κατηγορίας των ειδών. Υποστηρίζονται και εναλλακτικές θέσεις αποθήκευσης. Το υποσύστημα υποστηρίζει και ειδικές θέσεις αποθήκευσης, (πχ Ειδικός θάλαμος ελεγχόμενης θερμοκρασίας κτλ), όπως και προσωρινούς χώρους αποθήκευσης και μέρες ωρίμανσης προϊόντων. Υπάρχει δυνατότητα να οριστούν διακριτές θέσης αποθήκευσης ανά μερίδα, ημερομηνίες λήξης, ομοειδών προϊόντων, κτλ.
  • Ανασυσκευασία Με την δυνατότητα παρακολούθησης πολλαπλών συσκευασιών ανά είδος, έχουμε την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε ανασυσκευασίες ειδών σε οποιοδήποτε επίπεδο. Επίσης μπορούμε να ορίσουμε σετ προϊόντων τα οποία να δημιουργούνται από συγκεκριμένο αριθμό ποσοτήτων για κάθε είδος.
  • Picking Το σύστημα μπορεί να εκτελέσει εντολές picking για όλους τους σκοπούς για τους οποίους απαιτείται φόρτωση-πώληση και ενδοδιακίνηση. Οι εντολές picking ελέγχονται βάσει όλων των παραμέτρων όπως χρονοπρογραμματισμός, διαθεσιμότητα ειδών, επάρκεια πόρων. Υποστηρίζεται και δημιουργία ελεύθερων εντολών picking. Όλες οι κινήσεις δημιουργούν αυτόματα παραστατικά στο ERP σύστημα. Το picking γίνεται με φορητά τερματικά. Υπάρχει αναγνώριση χρήστη και δρομολόγηση εντολών ανά χρήστη, αποθήκη και τερματικό. Δίνεται σειρά επιλογής ειδών, βάσει αποθήκης, διάδρομο, ράφι και ειδικών χαρακτηριστικών. Δυνατότητα δημιουργίας μαζικής συνολικής φόρτωσης, ομαδοποίησης ειδών και picking για πολλές παραγγελίες, εντολές picking. Υποστήριξη όλων των τύπων Barcode και αναγνώριση ειδικών χαρακτηριστικών, όπως ημερομηνιών λήξεων, παρτίδων κτλ. στις εντολές picking. Χρήση οποιουδήποτε μοντέλου επιθυμεί ο χρήστης FiFο, LiFo κτλ Υποστηρίζονται εντολές picking παραγωγής και με βάσει συνταγή, για την παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων.
  • Διαλογή Υποστηρίζεται κύκλωμα διαλογών για τα είδη που παρακολουθούμε. Η διαλογή έχει 2 επίπεδα. Το επίπεδο υπολογισμού φύρας με τύπο, αρχική ποσότητα – τελική ποσότητα και αυτόματα δημιουργίας παραστατικού φύρας ή σκραπ, και το επίπεδο ποιοτικού διαχωρισμού όπου η λειτουργία είναι: αρχική ποσότητα – (ποιότητα1 + ποιότητα2 + ποιότηταΧ…) = φύρα ή σκραπ. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει έλεγχο παρτίδων, Serial Number, και να καταχωρίσει στο ERP όλα τα αποτελέσματα της διαλογής είτε αυτά μετατρέπονται σε άλλο είδος και με άλλο κωδικό βάσει διαλογής είτε όχι.
  • Συσκευασία Το υποσύστημα των συσκευασιών μπορεί να λειτουργήσει με 2 τρόπους. Ως εκτέλεση εντολής συσκευασίας ή ελεύθερη συσκευασία. Στη πρώτη περίπτωση, το υποσύστημα φέρνει στον χειριστή συγκεκριμένες ποσότητες και συσκευασίες που πρέπει να εκτελέσει για συγκεκριμένη παραγγελία πελάτη ή για ομαδοποιημένες παραγγελίες πελατών. Στη 2η περίπτωση ο χειριστής μπορεί να παράγει ελεύθερα ότι συσκευασίες θέλει και να δηλώσει στο σύστημα τι έχει κάνει και για ποιον πελάτη είναι ή αν είναι για αναπλήρωση αποθέματος. Το υποσύστημα παρακολουθεί και όλα τα υλικά συσκευασίας ή τις β’ ύλες που χρησιμοποιεί ο χρήστης και τις αξιοποιεί για να τις αναλώσει και την κοστολόγηση της κάθε συσκευασίας-παραγγελίας.
  • Φόρτωση Το υποσύστημα των φορτώσεων μπορεί να λειτουργήσει με βάσει εντολών φόρτωσης ή με νέα ελεύθερη εντολή. Υποστηρίζει προετοιμασία φόρτωσης βάσει χρονοπρογραμματισμού ή ειδικών χαρακτηριστικών ή διάθεσης πόρων (Ειδικά ηλεκτρικά κλαρκ για ογκώδη και βαρέα, κτλ). Υποστηρίζει ράμπες φόρτωσης και αναμονής για την προετοιμασία φορτώσεων και για τον σωστό χρονοπρογραμματισμό των φορτώσεων και των αναμονών φόρτωσης. Έχει τη δυνατότητα ελέγχου όγκου και βάρους βάσει χαρακτηριστικών του οχήματος φόρτωσης.
  • Απογραφή Το υποσύστημα της Απογραφής καλύπτει την γρήγορη και εύχρηστη απογραφή.
  • Price check Δυνατότητα ελέγχου τιμών.

Are you interesting?

Αν σας ενδιαφέρει μια συνάντηση με ένα απο τα στελέχη της εταιρείας μας έτσι ώστε να αναλύσουμε τις εργασιακές σας ανάγκες…

Κλείστε Ραντεβού